Eurojärjestelmän tulee toteuttaa rahapolitiikkaa joustavasti jatkossakin

ruuan hintojen nousu

Kahden viime vuoden aikana euroalueen inflaatio on kiihtynyt voimakkaasti, ja jatkuu viimeaikaisesta hidastumisesta huolimatta liian nopeana. Tämän vuoksi Euroopan keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaansa huomattavasti. Ohjauskorkoja on nostettu 4,25 prosenttiyksiköllä, ja EKP:n tärkein ohjauskorko, pankeille maksettava talletuskorko, on 3,75 prosenttia. ”Rahapolitiikan nykyinen mitoitus hillitsee talouskasvua ja hidastaa inflaatiota. Viimeisimmät saatavilla olevat tiedot korostuvat EKP:n päätöksenteossa, jotta inflaation hidastuminen tavoitteeseen ei viivästy liikaa tai kokonaiskysyntä supistu tarpeettoman paljon”, sanoo Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki.

Samaan aikaan kun ohjauskorkoja on nostettu, EKP on antanut arvopaperiomistusten ja pankeille myönnettyjen luottojen määrän supistua merkittävästi. ”Kun korkojen ohjaus on palannut rahapolitiikan keskiöön, eurojärjestelmän tasetta voidaan pienentää asteittain ja mahdollisimman ennakoitavasti. EKP:llä on kuitenkin aina valmius reagoida haitallisiin markkinajännitteisiin niin valtionlaina- kuin rahamarkkinoillakin”, Välimäki sanoo.

Kun eurojärjestelmän arvopaperiomistukset ja luotot pankeille pienentyvät, reservien eli pankkien keskuspankkitalletusten määrä vähenee. Tämän kehityksen jatkuessa lyhyet rahamarkkinakorot alkavat aikanaan nousta talletuskoron tasolta kohti perusrahoitusoperaatioiden korkoa. Ennen kuin näin tapahtuu, EKP pohtii, miten rahapolitiikkaa halutaan tulevaisuudessa toteuttaa. ”Haitallista korkovaihtelua voidaan ehkäistä esimerkiksi kaventamalla luotto- ja talletuskorkojen välistä eroa”, Välimäki toteaa.

Monet talouden ja rahoitusmarkkinoiden toimintamekanismit ovat muuttuneet oleellisesti viimeisten 15 vuoden aikana. Muutoksia ovat aiheuttaneet mm. luonnollisen korkotason lasku, korkea velkaantuneisuus, euroalueen rahoitusmarkkinoiden fragmentoitumisriski ja pankkien kasvaneet likviditeettitarpeet. Lisäksi keskuspankkien taseet ovat kasvaneet ja niiden koostumus on muuttunut. ”Ei ole selvää, että finanssikriisiä edeltänyt tapa ohjata korkoja olisi tulevaisuudessa tehokas tai edes mahdollinen”, Välimäki sanoo.

Supistumisesta huolimatta eurojärjestelmän tase jäänee aiempaa selvästi suuremmaksi mm. setelistön ja reservien kysynnän kasvun vuoksi. Tämä voi edellyttää rakenteellisia toimia riittävän reservien määrän varmistamiseksi. Tällaiset toimet voisivat koostua pitempikestoisista luotto-operaatioista pankeille tai markkinoilla tehtävistä arvopaperiostoista. ”Rakenteellisilla luotto-operaatiolla voisi olla rahoitusvakautta parantavia ominaisuuksia. Rakenteellinen arvopaperisalkku puolestaan parantaisi EKP:n mahdollisuuksia jatkaa konkreettisia toimia taistelussa ilmastonmuutosta vastaan”, lisää Välimäki.

Rahapolitiikkaa toteutetaan jatkossakin suuren epävarmuuden vallitessa. Tämän vuoksi käytettyjen järjestelyjen tulee olla joustavia. ”Eurojärjestelmän tulee kyetä kiristämään ja keventämään rahoitusoloja kaikenlaisissa tilanteissa hintavakaustavoitteen edellyttämällä tavalla”, painottaa Välimäki.

Lähde: Suomen Pankki on


Koti>Ajankohtaista>Arvosteltavana Netflixin Painkiller minisarja

Arvosteltavana Netflixin Painkiller minisarja

Ajankohtaista Arvostelu Netflix Sarjat

27elo 2023

40

Netflixin Painkiller kertoo amerikkalaisen tarinan, tavallaan se on yrityksen tarina, tavallaan se on Sacklerin perheen tarina, mutta kyseessä on paljon laajempi kokonaisuus. Painkiller kertoo lääketeollisuudesta ja siitä, miten oxycontin lääkkeestä tuli sellainen, kuin mitä se on. Toisaalta kyseinen lääke poistaa kivun, mutta se myös aiheuttaa todella kovan riippuvuuden, joka usein on johtanut myös kuolemiin.

Painkiller minisarja kertoo Sacklerin perheen tarinan oxycontin lääkkeen kehityksen takana. Minkälaisia menetelmiä sen markkinoinnissa ja myynnissä käytettiin, ja millaisiin elämänkohtaloihin se johti. Sarja perustuu tosiasioihin, mutta nimet ja tapahtumat ovat keksitttyjä, oxycontin ei ole keksitty.

https://youtube.com/watch?v=24-YonhNS0Y%3Ffeature%3Doembed

Painkiller sarjan pääosissa nähdään lääketehtaan pomo Richard Sacklerina Matthew Broderick, joka koko elämänsä on kasvanut setänsä varjossa, kunnes setä kuoli ja Richardista tuli firman pomo – syntyi ja kehittyi Purdue Pharma, pääosin vain ja ainostaan oxycontin lääkkeen ympärille.

Sacklereitä ja Purdue Pharmaa alkaa tutkia valtion virkamies Edie Flowers (Uzo Aduba), jota ei aluksi edes uskota, kunnes hän saa syyttäjä John Brownleen (Tyler Ritter) uskomaan, että oxycontinin kanssa kaikki ei ole kunnossa.

Toisaalta sarja seuraa myös uuden myyntiedustajan Shannon Shaefferin (West Duchovny) tarinaan hänen noustessa juniorimyyjästä porchea ajavaksi myyntipäälliköksi, vain saamalla lääkärit määräämään aina vain enemmän ja enemmän oxycontinia asiakkailleen. Myyntiedustajat eivät tehneet mitään laitonta, mutta samalla heille ei kerrottu täyttä totuutta siitä, millainen lääke oxycontin oikeasti on. Hänet alalle kouluttaa myyntiedustajien ”esinainen” Britt Hufford (Dina Shihabi).

Yksi tarinan osa kertoo myös autokorjaamon omistajan Glen Krygerin (Taylor Kitch) tarinan esimerkkinä siitä, mitä oxycontin on saanut aikaan. Miten pahasti selkänsä luokannut Glen löytää avun oxycontinista ja alussa kaikki on hyvin, mutta vähitellen lääkemäärät kasvavat ja kasvavat… Edie Flowers sanookin, että oxycontin on kuin huumemafian tuotteet, ainoa ero, että se ei ole laitonta, mutta huumeparonien toiminta on.

Siinä missä sarja on tarina rikkauksista ja lääketeollisuudesta, on se myös tarina markkinoinnista ja mainonnan voimasta, ja siitä, että mikäli ihminen ansaitsee todella hyvin, hän ei välttämättä halua edes tietää miksi. Kyseessä on siis myös vastuullisuus aihe – voisiko näin tapahtua Suomessa?

Suosittelemme sarjaa, jos dokumentin omaiset tietopaketit kiinnostavat. Katsojan pitää vain muistaa, että tämä on kuitenkin fiktiivinen sarja, jonka henkilöt eivät esitä todellisia henkilöitä, vaikka henkilöhahmot saattavatkin perustuvat todellisiin ihmisiin tai heidän tarinoihinsa.

Esimerkiksi Richard Sacklerin keskustelut kuvitellun setänsä Arthurin (Clark Gregg) kanssa lienevät täysinn keksittyä, mutta antavat hyvän tuen tarinan etenemiselle.

Mikä on Oxycontin?

OxyContin on kauppanimi lääkkeelle, jonka vaikuttava aine on oksikodoni. Oksikodoni on voimakas opioidianalgeetti, jota käytetään kivun hoitoon. Se on tarkoitettu erityisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan pitkäaikaista ja jatkuvaa kivunlievitystä, kuten kroonisen kivun olosuhteissa.

OxyContin on suunniteltu vapauttamaan oksikodonia hitaasti, mikä mahdollistaa pitkäkestoisen kivunlievityksen. Tämä tekee siitä erilaisen kuin muut oksikodonivalmisteet, jotka voivat olla lyhytvaikutteisia.

On tärkeää huomata, että kuten muidenkin opioidien kanssa, OxyContinin väärinkäyttöön liittyy merkittäviä riskejä. Se voi olla riippuvuutta aiheuttava ja yliannostus voi johtaa hengityslaman aiheuttamaan kuolemaan. Tämän vuoksi lääkkeen käyttö tulee tapahtua lääkärin valvonnassa ja ohjeiden mukaan. OxyContinin väärinkäyttö on ollut erityisen suuri huolenaihe Yhdysvalloissa, missä opioidiepidemia on aiheuttanut monia kuolemantapauksia ja riippuvuuksia.

Purdue Pharma

Purdue Pharma on yksityinen lääkeyritys, joka on tunnetuin OxyContin-kipulääkkeen valmistajana. Yhtiö on perustettu 1892 ja sen pääkonttori sijaitsee Stamfordissa, Connecticutissa, Yhdysvalloissa.

1990-luvulla Purdue Pharma lanseerasi OxyContinin, joka on voimakas pitkävaikutteinen opioidikivunlievityslääke. Lääke saavutti nopeasti suuren suosion kroonisen kivun hoidossa.

Purdue Pharmaa on kuitenkin kritisoitu ja syytetty siitä, että se on edistänyt OxyContinin myyntiä harhaanjohtavilla markkinointikampanjoilla, väittäen lääkkeen olevan vähemmän riippuvuutta aiheuttava kuin muut opioidit. Tämän seurauksena monet väittävät, että Purdue on osaltaan vaikuttanut Yhdysvaltojen opioidiepidemiaan.

Viime vuosina Purdue Pharma on ollut useissa oikeusjutuissa, joissa sitä on syytetty osallisuudesta opioidikriisiin. Monissa näistä tapauksista yhtiö on tehnyt sovintoratkaisuja tai sopinut maksavansa korvauksia.

Vuonna 2019 Purdue Pharma hakeutui konkurssin suojaan Chapter 11 -menettelyn kautta vastatakseen tuhansiin oikeusjuttuihin, jotka kohdistuivat yhtiöön sen roolista opioidikriisissä. Konkurssiprosessi ja yrityksen tulevaisuus ovat edelleen käynnissä, mutta on ehdotettu, että Purdue muutetaan julkiseksi hyväntekeväisyyssäätiöksi, joka auttaa torjumaan opioidiepidemiaa.

Sakclerin perhe

Sacklerin perhe on yhdysvaltalainen perhe, joka on tullut tunnetuksi erityisesti sen omistaman lääkeyrityksen, Purdue Pharman, kautta. Purdue Pharma on tunnettu erityisesti OxyContin-kipulääkkeestään. Vaikka perhe on lahjoittanut merkittäviä summia taiteelle, koulutukselle ja tieteelle ja monet instituutiot ovat nimenneet tilojaan Sacklerien mukaan, heidän maineensa on kärsinyt vuosien varrella liittyen Purdue Pharman rooliin Yhdysvaltojen opioidiepidemiassa.

Tässä muutamia tärkeitä seikkoja Sacklerin perheestä:

  1. Liiketoiminnan perustaminen: Kolme Sacklerin veljestä – Arthur, Mortimer ja Raymond – olivat lääkäreitä, ja he ostivat pienimuotoisen lääkeyrityksen nimeltä Purdue Frederickin 1950-luvulla. Tästä yrityksestä kehittyi lopulta Purdue Pharma.
  2. Taide ja filantropia: Sacklerin perhe on tunnettu suurista lahjoituksistaan monille taideinstituutioille, kuten Louvrelle, British Museumille ja Metropolitan Museum of Artille. Monet näistä instituutioista ovat antaneet perheen nimen tiloilleen kiitokseksi heidän tuestaan.
  3. Opioidikriisi: Purdue Pharman OxyContin-lääkkeen lanseeraus 1990-luvulla oli taloudellinen menestys. Kuitenkin vuosien varrella on herännyt väitteitä, että yritys markkinoi lääkettä harhaanjohtavasti ja vähätteli sen riippuvuusriskiä. Tämän seurauksena Sacklerin perhe on joutunut kritiikin kohteeksi ja useisiin oikeusjuttuihin.
  4. Oikeudelliset haasteet: Sacklerin perhettä ja Purdue Pharmaa on haastettu oikeuteen monissa osavaltioissa Yhdysvalloissa. Monet näistä oikeusjutuista väittävät, että perhe on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen toiminnasta ja roolistaan opioidikriisissä.
  5. Perheen reaktio: Vaikka Sacklerin perhe on puolustautunut väitteitä vastaan ja korostanut heidän panostaan kipulääkkeiden kehittämisessä, he ovat myös pyrkineet ratkaisemaan oikeusjuttuja sovinnolla ja esittäneet, että Purdue Pharma muutetaan hyväntekeväisyysorganisaatioksi.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Sacklerin perhe on ollut sekä filantrooppinen että kiistanalainen toimija. Heidän lahjoituksensa kulttuuri- ja tiedeinstituutioille ovat olleet merkittäviä, mutta samalla heidän liiketoimintansa rooli opioidiepidemian syntyyn ja kehittymiseen on aiheuttanut laajaa kritiikkiä ja oikeudellisia haasteita.


Muuta mielenkiintoista luettavaa

Ovatko luonteistuotteet sinulle tuttuja?

Luontaistuotteet ovat tuotteita, jotka on valmistettu luonnon raaka-aineista ilman keinotekoisia lisäaineita. Ne voivat olla esimerkiksi vitamiineja, mineraaleja, yrttejä tai muita luonnonaineita. Luontaistuotteiden käyttö perustuu usein perinteisiin ja kansanlääkintään, ja ne ovat olleet osa ihmiskunnan terveydenhoitoa tuhansia vuosia. Vaikka monet luontaistuotteet ovat peräisin perinteisistä hoitomuodoista, nykypäivänä niitä tutkitaan tieteellisesti ja niiden tehoa ja turvallisuutta arvioidaan kliinisissä kokeissa.

Makuja helsingin ravintolamaailmasta

Helsingissä ruokakulttuuri kukoistaa monipuolisissa ravintoloissa. Tarjolla on kaikkea perinteisestä suomalaisesta ruoasta kansainvälisiin herkkuihin. Helsingin ravintolat tarjoavat makumatkoja eri puolille maailmaa, unohtamatta paikallisia makuja. Olipa mielessä fine diningia tai rennompaa tunnelmaa, Helsingin ravintolat tyydyttävät jokaisen ruokahalun.

Viikko Horoskooppi – Tulevan Viikon Tähtisäde

Viikko horoskooppi on astrologinen ennustus tulevalle viikolle. Se perustuu horoskooppimerkkiisi ja planeettojen asentoihin. Horoskooppi tarjoaa vihjeitä rakkaudesta, urasta, terveydestä ja taloudesta. Se auttaa hahmottamaan mahdollisia tapahtumia ja haasteita sekä antaa vinkkejä, miten voit hyödyntää planeettojen vaikutuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Se on opas, joka tarjoaa inspiraatiota ja ohjausta viikon eri osa-alueille.

Tehokkuutta edullisesti: Tutustu Samsung Galaxy A13 -puhelimeen

Koe sulava halpa suorituskyky ja loistava käyttökokemus Samsung Galaxy A13 -puhelimella, joka yhdistää edullisuuden ja laadun täydellisesti. Nauti upeasta 6,5 tuuman näytöstä, joka tarjoaa kirkkaat värit ja tarkan kuvanlaadun. Tehokas neliytiminen suoritin mahdollistaa sulavan sovellusten käytön ja multitaskauksen. Sisäinen tallennustila ja laajennettava muistikorttipaikka takaavat riittävästi tilaa suosikkisisältöjesi säilyttämiseen. Tartu tilaisuuteen ja hanki tämä huikea halpa puhelin, joka ei huuda hintalappuaan!

One thought on “Eurojärjestelmän tulee toteuttaa rahapolitiikkaa joustavasti jatkossakin

Leave a Reply

Back To Top