Näin paljon kodinsisustukseen ollaan valmiita käyttämään rahaa Pohjoismaissa – maaottelussa Ruotsi vie voiton Suomesta

Kahden viimeisen vuoden aikana elämämme on rajoittunut kodin seinien sisälle enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämä on vaikuttanut myös kuluttajien kiinnostukseen kodin varustelua kohtaan, käy ilmi Samsung Electronics Nordicin lokakuussa teettämästä Pohjoismaiden laajuisesta kyselytutkimuksesta. Sisustusinto ei kuitenkaan ole avannut lompakonnyörejä Suomessa samoissa määrin kuin Norjassa, Tanskassa tai Ruotsissa, jossa kotiin investoidaan eniten.

Samsung Electronics Nordicin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toteuttamasta 4 000 vastaajan kyselytutkimuksesta käy ilmi, että kotona yhä kasvavissa määrin vietetty aika on saanut aikaan piikin pohjoismaalaisten sisustushalukkuudessa. Noin joka kymmenes vastaaja kertoo innostuneensa sisustuksesta valtavasti, minkä lisäksi joka kolmas sanoo kiinnostuksen lisääntyneen jossain määrin viime vuosien aikana. Vastaavasti vain pieni vähemmistö – esimerkiksi Suomessa 8 prosentin osuus vastaajista – kertoo, että kiinnostus kodin sisustamiseen on vähentynyt.

”Olemme Samsungilla tunnistaneet trendin, jossa kodin elektroniikkatuotteiden valintaperusteeksi liitetään yhä useammin se, että niiden täytyy sopia yhteen muun sisustuksen kanssa. Tutkimuksen mukaan elektroniikkatuotteen valinnassa designille antaa painoarvoa lähes puolet vastaajista, kun taas sillä ei ole mitään merkitystä vain 7 prosentille. Samaten laatu nousee kriteeristössä korkealle: seuraavalta tv-hankinnaltaan peräti 60 prosenttia vastaajista vaatii korkeaa kuvanlaatua ja 44 prosenttia pitää tärkeänä sen pitkää käyttöikää”, sanoo Samsung Electronics Suomen TV- ja AV-liiketoiminnan myyntipäällikkö Markus Nummisalo.

”Sisustusorientoituneiden kuluttajien tarkentuneisiin toiveisiin vastaamiseksi Samsung on luonut Lifestyle TV -malliston, jonka myötä television voi valita nyt muotoilun ehdoilla teknisistä ominaisuuksista karsimatta”, hän jatkaa.

Tavaranpaljous kodeissa hillitsee uusien esineiden hankkimista

Tutkimuksen mukaan suomalaisten kiinnostus oman kodin sisustamiseen on kasvanut verrattain samaa tahtia muiden Pohjoismaiden kanssa, mutta rahallisissa panostuksissa on yhä suuri ero maiden välillä. Yli puolet suomalaisvastaajista kertoo käyttävänsä sisustushankintoihin alle 500 euroa vuodessa, kun taas yli tuhat euroa vuosittain käyttää 15 prosenttia. Vastaavasti Ruotsissa vain 38 prosenttia sisustaa alle 500 eurolla ja peräti 28 prosenttia satsaa tuhannesta eurosta ylöspäin.

“Tutkimustulokset paljastavat suomalaisten tarkan markan sisustuspolitiikalle todennäköisen syyn: meillä tuntuu olevan taipumusta haalia koteihimme liikaa tavaraa. Kysyttäessä, millä tavoin vastaajat aikovat tulevien vuosien aikana muuttaa kotinsa sisustusta, suomalaisten ylivoimaisesti suosituin vastaus oli tavaramäärän vähentäminen. Suomessa näin vastattiin lähes tuplasti useammin kuin yhdessäkään pohjoismaisista naapurimaistamme”, toteaa Nummisalo.

”Suomalaisessa sisustusihanteessa vähemmän on selkeästi enemmän, ja Lifestyle TV -mallisto puhuttelee juurikin harmonista sisustusta tavoittelevia kuluttajia. Lifestyle-televisiot ovat näyttäviä sisustuselementtejä itsessään, mutta ne voi myös helposti häivyttää osaksi kodin muuta kokonaisuutta. Esimerkiksi hienovaraisesti muotoillun The Frame -television ruudulle voi valita maailmankuuluja taideteoksia Art Store -palvelusta, minkä myötä se sulautuu seinälle tauluksi, jonka aiheita voi vaihtaa omien mieltymysten ja tyylin mukaan. Rohkeammin muotoillut The Serif- ja The Sero -televisiot toimivat katseenkiinnittäjinä missä tahansa tilassa, minkä lisäksi niitä on helppo siirtää huoneesta toiseen tarpeen mukaan”, Nummisalo kertoo.

Lähde: MyNewsDesk

One thought on “Näin paljon kodinsisustukseen ollaan valmiita käyttämään rahaa Pohjoismaissa – maaottelussa Ruotsi vie voiton Suomesta

Leave a Reply

Back To Top