Varma täydentää kehittyvien markkinoiden salkkua 50 miljoonan dollarin rahastosijoituksella

rahastosijoitus

Työeläkeyhtiö Varma teki 50 miljoonan dollarin eli noin 50 miljoonan euron siemensijoituksen kehittyvien markkinoiden yrityslainarahastoon. Sijoitus täydentää Varman kehittyvien markkinoiden sijoitussalkkua ja syventää vastuullisuusnäkökulmien integroimista osaksi Varman kehittyvien markkinoiden sijoituksia.

Rahastosijoitus täydentää hyvin kehittyvien markkinoiden salkkuamme hajautuksen näkökulmasta, koska salkkumme koostuu lähinnä valtionlainoista. Uusi rahasto sijoittaa yrityslainoihin, ja rahastossa yrityslainojen vastuullisuusnäkökohdat on huomioitu erityisen hyvin. Tämä syventää vastuullisuusnäkökulmien huomioimista osana Varman kehittyvien markkinoiden sijoituksia. Rahasto sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden profiilin nähdään paranevan vastuullisuusnäkökulmasta katsottuna, kertoo Varman korkosijoitusjohtaja Petri Ala-Härkönen.

Rahaston tuo markkinoille HSBC:n varainhoitoyhtiö HSBC Asset Management. HSBC:n vastuullinen yrityslainarahasto sijoittaa kehittyvillä markkinoilla toimiviin yrityksiin, jotka valitaan vastuullisuusarvion perusteella yksittäisiä yhtiöitä analysoimalla. Arvioinnin avulla varmistetaan, että yritys ei aiheuta merkittävää haittaa EU:n ympäristötavoitteille, toimii kestävästi ja kansainvälisten normien mukaisesti sekä huomioi merkittävimmät ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hallintoon liittyvät ESG-riskit.

Rahasto huomioi sijoituskohteita valitessaan yrityksen itselleen asettamat vastuullisuustavoitteet, EU:n kestävän rahoituksen luokittelun ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Lisäksi sijoituksista poissuljetaan valtiot ja niissä toimivat yritykset sekä paljon saastuttavat ja arveluttavat toimialat kuten kivihiiliyhtiöt, tehottomat energiayhtiöt sekä tupakka- ja aseteollisuus.

Rahaston lanseeraushetkellä sijoituksista noin 60 prosenttia suuntautuu Etelä-Amerikkaan ja noin viidesosa Aasiaan. Rahaston sijoituksissa tärkeimpiä toimialoja ovat rahoitus, päivittäistavarat sekä perusraaka-aineet yhteensä noin 60 prosentin painolla.

Ala-Härkösen mukaan vastuullisuusnäkökulmien huomioiminen on Varmassa tärkeässä roolissa, kun sijoituksia tehdään kehittyville markkinoille suoraan tai rahastojen kautta.

– Olemme muun muassa kehittäneet omaa sijoitusprosessiamme suorissa sijoituksissa, ja lisänneet siihen vastuullisuusnäkökohdat huomioivaa pisteytystä, hän sanoo.

Rahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden yrityksiin, jotka täyttävät kestävän kehityksen kriteerit

HSBC:n rahasto pyrkii saamaan aikaan suoraa positiivista vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan kirittämällä sijoituskohteena olevia yrityksiä parantamaan toimintansa vastuullisuutta. Rahasto on yksi ensimmäisistä kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, joka saa EU:n kestävän rahoituksen korkeimman 9. artiklan luokituksen. 9. artiklan mukaiset rahastot pyrkivät saavuttamaan kestävyyteen liittyviä tavoitteita, ja tähän luokkaan pääseminen on tiukimman seulan takana EU:n luokittelussa.

Rahastossa sijoituspäätökset pohjautuvat rahaston varainhoitajana toimivan HSBC:n eteenpäin katsovaan analyysiin kehittyvien markkinoiden yritysten potentiaalisesta kehittymisestä.

– Tarkoituksena on keskittyä analyysin avulla siihen, että kaikki omaisuuserät ovat vastuullisia sekä HSBC:n mahdollisuuteen saada aikaan lisää positiivista muutosta vaikuttamisen kautta. Analyysissä tarkastellaan mm. yritysten itselleen asettamia vastuullisuustavoitteita ja niiden toteutumista. Sijoituskohteet valitaan huolellisen analyysin jälkeen, ja samoja sijoituskohteita on tarkoitus pitää rahastossa useita vuosia. Jos yhtiö ei pysty parantamaan toimintansa vastuullisuutta tavoitteidensa mukaisesti ja osoittamaan vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä, siitä luovutaan, Ala-Härkönen sanoo.

Lähteet: Varma / STT


Muuta luettavaa muualta

Pia Penttala auttaa suomalaisia perheitä maikkarilla

Supernanny Suomi sarjassa Pia Penttala auttaaa suomalaisia perheitä, jotka kaipaavat neuvoja lastensa kanssa. Luvassa on liikuttavia kohtaamisia ja tunteiden törmäyksiä, kun perheiden sääntöjä päivitetään ja siteitä vahvistetaan.

Games Of Thrones House Of Dragon

Games Of Thrones House of Dragon on ensimmäisen kauden aikana lähentynyt alun lämmittelyjen jälkeen alkuperäisen Game of Thronesin poluille, poluille missä ihmishenki ei ole minkään arvoinen, ja lupaus on voimassa vain kunnes se kumotaa eikä kukaan voi olla varma omasta hengestään, tai mitä tapahtuu seuraavaksi. Yksi varomaton sana, yksi varomaton tieto ja olet vankilassa, tai kuollut.

Ruutuaika lapselle

Yksin vietetty ruutuaika voi haitata lapsen kielellistä kehitystä. Tutkijan mukaan ruutuajan minuuttien sijaan kannattaa kääntää katse lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen. Ruutuaika lapselle on helppo asettaa esimerkiksi Family Link -sovelluksella. Voit määrittää, että kuinka kauan lapsi voi käyttää älylaitetta päivittäin.

Leave a Reply

Back To Top