Vihreän siirtymän rahoitusta yrityksille

Vihreän siirtymän rahoitusta yrityksille

Yrityksille on tarjolla rahoitusta, joka vauhdittaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyvää vihreää siirtymää.

Rahoitusta voi hakea EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kautta. Rahoitusta on tarjolla myös Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) kautta. Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa, joista innovatiivinen Suomi ja hiilineutraali Suomi -ohjelmien kautta voidaan vauhdittaa kasvua ja kilpailukykyä sekä energiatehokkuutta ja kiertotaloutta.

Rahoitusta myöntävät Business Finland (BF), työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö sekä muut tahot, kuten maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset.

Vihreä siirtymä luo uutta teknologiaa, joka nopeuttaa siirtymistä pois fossiilisesta energiasta. Toimet säästävät energiaa, parantavat ilmanlaatua ja turvaavat energian toimitusvarmuuden. Koko maahan syntyy kasvua ja uusia työpaikkoja, jotka korvaavat rakennemuutoksen takia katoavia töitä.

Vauhtia vihreään siirtymään RRF-rahoituksella

RRF-rahoituksen tavoitteena on edistää vihreään siirtymän kannalta keskeisten investointien käynnistämistä. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. 

ELY-keskusten RRF-koordinaattorit ohjaavat ja neuvovat toiminnanharjoittajia sekä kuntia ja muita yhteistyötahoja hankkeiden ympäristöprosesseihin, kuten YVA:n tai ympäristölupaan liittyvissä asioissa. Toiminnanharjoittajia kannustetaan olemaan yhteydessä etupainotteisesti ELY-keskukseen. Hankkeita saadaan sujuvasti eteenpäin, kun lupatarpeet tunnistetaan ajoissa.

Hankkeiden rahoitus tulee pääosin Business Finlandilta ja työ- ja elinkeinoministeriöltä. ELY-keskus myöntää muun muassa Euroopan aluekehitysrahoituksen rahoitusta ja heiltä voi pyytää lisätietoja. 

Lähde: ELY-keskukset / STT

Leave a Reply

Back To Top