Maatalouden hoitamattomien lainojen määrä suuri

Maatalouden hoitamattomien lainojen määrä suuri

Helmikuun 2022 lopussa maataloudelle myönnettyjä pankkilainoja oli yhteensä 4,8 mrd. euroa. Suurin osa lainoista (3,5 mrd. euroa) oli myönnetty kotitaloussektoriin kuuluville elinkeinonharjoittajille. Maatalousyrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli 1,3 mrd. euroa.

Viime vuosina maatilojen lukumäärä on pienentynyt, mutta samaan aikaan maatilojen toimintamuodon muutokset osakeyhtiöiksi ovat lisääntyneet ja osakeyhtiöiden määrä on kasvanut. Muutokset toimintamuodoissa ovat osaltaan näkyneet pankkitilastoissakin: yksityiseen maatalousyrittämiseen otettujen lainojen kannan vuosimuutos oli −4,2 % helmikuussa 2022. Kanta on supistunut vuodesta 2018 lähtien, kun yhtiömuotoisen maatalouden lainakanta on samalla kasvanut. Helmikuussa se kasvoi 6,8 prosentin vauhdilla.

Maatalouden ongelmaluottojen määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana voimakkaasti, vaikka kasvu onkin pysähtynyt viimeisen vuoden aikana. Helmikuussa 2022 erityisesti elinkeinonharjoittajien hoitamaton lainakanta oli suuri (6,9 %) suhteessa koko lainakantaan. Myös maatalousyritysten hoitamaton lainakanta (4,3 %) oli suhteessa lainakantaan suurempi kuin yritystoimialoilla keskimäärin. Maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet poikkeuksellisen paljon lyhyessä ajassa, mikä saattaa näkyä lisäongelmina tulevaisuudessa.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat helmikuussa 2022 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on 20 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 170 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi tammikuusta ja oli 0,85 % helmikuussa. Asuntolainakanta oli helmikuun 2022 lopussa 107,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 3,8 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,7 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli helmikuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 18,3 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja helmikuussa 1,8 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 350 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski tammikuusta ja oli 1,7 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli helmikuun lopussa 99,4 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 40,0 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli helmikuun 2022 lopussa 110,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 101,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat helmikuussa 50 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli helmikuussa 0,29 %.

Lähde: STT / Suomen Pankki

Leave a Reply

Back To Top