Markkinoilla epävarmuutta ilmassa – rahastoista lunastettiin huhtikuussa 104 miljoonaa euroa

Markkinoilla epävarmuutta ilmassa – rahastoista lunastettiin huhtikuussa 104 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin huhtikuussa yhteensä 104 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli huhtikuun lopussa 147 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin 105 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin uusia varoja 301 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 45 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin osakerahastoista 242 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 313 miljoonaa.

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.4.2022
Osakerahastot-242-25557 659
Yhdistelmärahastot10519730 984
Pitkän koron rahastot301-85629 407
Lyhyen koron rahastot-313-53417 926
Vaihtoehtoiset rahastot4531310 550
YHTEENSÄ-104-1 135146 526

Huhtikuussa keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat. Yhdysvalloissa isojen teknoyhtiöiden vuoden ensimmäisen kvartaalin tulosjulkistukset olivat markkinoille lievä pettymys, mikä heijastui osakkeiden hintoihin.Lisäksi Yhdysvalloissa kuluttajahintainflaation kiihtyminen 8,5 prosenttiin huolestutti markkinoita. Rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen tänä vuonna kuluttajahintojen nousun hillitsemiseksi. Euroopassa Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa ylläpitää epävarmuuden ilmapiiriä ja voimistaa edelleen energiahintojen kallistumista. Saksan teollisuuden ostopäällikköindeksit laskivat.

Huhtikuu oli korkosijoittajalle haastava. Korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Saksan 10-vuoden joukkovelkakirjalainan korko nousi vuoden 2014 tasolle.

”Kuluttajahintainflaation kiihtyminen on nostanut markkinakorkoja. Korot ovat nousseet poikkeuksellisen nopeasti. Euroopassa lyhyistä koroista 12 kuukauden euribor nousi huhtikuussa plussan puolelle. Euroalueella on eletty pitkään miinusmerkkisten markkinakorkojen aikakautta. Herää kysymys, että päästäänkö myös euroalueella miinuskoroista kokonaan eroon vuoden lopussa.”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan, Tyynenmeren alueelle ja Japaniin yhteensä 220 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Suomeen, Pohjoismaihin, Eurooppaan ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 463 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,62). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.4.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-110-1336 447-7 %
Pohjoismaat-94-118 039-6 %
Eurooppa-194-3785 5890 %
Pohjois-Amerikka1561047 8899 %
Japani2058614-7 %
Tyynenmeren alue441381 090-6 %
Kehittyvät markkinat-65-1425 216-6 %
Maailma-219121 2013 %
Toimialarahastot3-841 5735 %
YHTEENSÄ-242-25557 659 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti pääasiassa euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 265 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin vain globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista 14 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 1,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla.

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.4.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR162165 497-7,1 %
Luokitellut yrityslainat EUR103-3938 909-7,2 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR23-1613 288-4,8 %
Valtioriski maailma8452061,4 %
Luokitellut yrityslainat maailma8-2197 000-2,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-14-91 576-3,5 %
Kehittyvät markkinat11-1352 932-4,7 %
YHTEENSÄ301-85629 407 

Rahastoraportti, huhtikuu 2022

Markkinakatsaus, huhtikuu 2022         

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

 ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain. 

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0-10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Lähteet: STT / Finanssiala


Muuta luettavaa muualta:

Google Pay – kätevä tapa maksaa ostoksia

Google Pay on helppo ja kätevä tapa maksaa ostokset Android-laitteella kaupoissa, verkossa ja sovelluksissa.

Google Pay maksaminen onnistuu sadoissa sovelluksissa ilman maksutietojen ilmoittamista. Maksa liikennevälineessä, tilaa ruokaa tai osta lippu uuteen teatteriesitykseen yhdellä napautuksella. Se onnistuu, jos näet Buy with Google Pay -painikkeen.

2 thoughts on “Markkinoilla epävarmuutta ilmassa – rahastoista lunastettiin huhtikuussa 104 miljoonaa euroa

Leave a Reply

Back To Top