Neste saa rahoitusta EU:n innovaatiorahastolta Porvoon jalostamon kehittämiseksi vihreän vedyn tuotantoon ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin

EU:n innovaatiorahasto on myöntänyt 88 miljoonan euron rahoituksen Nesteelle vihreään vetyyn ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvään hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä nopeasti ja tehokkaasti Porvoon jalostamolla. Projektin myötä jalostamolla otettaisiin käyttöön hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) sekä elektrolyysiratkaisut, jotka mahdollistavat jalostamon vähähiilisen tuotannon. Projekti on tällä hetkellä soveltuvuustutkimusvaiheessa.

Toteutuessaan hanke edistää vahvasti sekä Suomen että EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista, ja on tärkeä osa Nesteen tuotannon hiilineutraaliustavoitetta 2035. Projektin tuloksena voidaan saavuttaa yli 4 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennykset ensimmäisten 10 vuoden aikana.

“Olemme hyvin iloisia, että projektimme on valittu seitsemän rahoitettavan hankkeen joukkoon yli 300 hakijan joukosta yhdessä maailman suurimmista rahoitusohjelmista, jolla tuetaan innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden käyttöönottoa. On hienoa, että Neste ja sen innovaatiot on tunnistettu yhdeksi eurooppalaisen energiamurroksen edelläkävijöistä ja keskeisistä toimijoista. Hankkeen rahoitus tukee myös vahvasti tavoitettamme kehittää Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä”, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker kertoo.

Hankkeen myötä Neste pyrkii myös keräämään johtavista eurooppalaisista teknologiatoimittajista ja tutkimuslaitoksista rakentuvan verkoston sekä luomaan perustan maailmanluokan eurooppalaiselle keskukselle, joka hyödyntää uusiutuvaa vetyä sekä hiilidioksidia.

EU:n Innovaatiorahasto jakaa seitsemälle hankkeelle yhteensä 1,1 miljardia euroa. Rahoituksen vastaanottamisesta käydään muiden hankkeiden tapaan seuraavaksi Nesteen ja rahoittajan välillä tarkemmat neuvottelut, joiden odotetaan valmistuvan vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Lähde: News Cision

2 thoughts on “Neste saa rahoitusta EU:n innovaatiorahastolta Porvoon jalostamon kehittämiseksi vihreän vedyn tuotantoon ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin

Leave a Reply

Back To Top