Perintövero ja miten se lasketaan

Perintövero

Perintövero on vero, joka maksetaan perinnöstä ja testamentista saadusta omaisuudesta. Se on progressiivinen vero, jonka suuruus riippuu perinnön saajan sukulaisuussuhteesta perinnönjättäjään ja perinnön arvosta.

Tässä artikkelissa kerromme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää perintöverosta ja sen laskemisesta.

Perintöveron määrä

Perintöveron määrä riippuu seuraavista tekijöistä:

 • Perinnön saajan sukulaisuussuhde perinnönjättäjään: Perinnön saajat jaetaan veroluokkiin, jotka vaikuttavat veroprosenttiin. Lähimmät sukulaiset, kuten puoliso ja lapset, maksavat pienemmän veron kuin etäisemmät sukulaiset tai perillisasemassa olevat tahot.
 • Perinnön arvo: Perintöveroa maksetaan vain tietyn rajan ylittävistä perinnöistä. Verovapaita perintöjä ovat mm. lesken perintö ja alle 20 000 euron arvoiset perinnöt.
 • Lahjat: Jos perinnön saaja on saanut lahjan perinnönjättäjältä viimeisen kolmen vuoden aikana, lahjan arvo lasketaan mukaan perintöveroa laskettaessa.

Perintöverolaskuri

Perintöveron määrän voi laskea Verohallinnon perintöverolaskurilla. Perintöverolaskuri antaa arvion perintöveron määrästä, mutta lopullisen veropäätöksen tekee Verohallinto.

Perintöveron laskeminen

Perintöveron laskeminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii useiden tekijöiden huomioon ottamista. Seuraavassa on kuitenkin lyhyt kuvaus siitä, miten perintövero lasketaan:

 1. Laske perinnön arvo: Perinnön arvoon lasketaan kaikki perinnönjättäjän kuolinpesään kuuluva omaisuus, kuten kiinteistöt, osakkeet, pankkitilit ja autot.
 2. Vähennä velat ja hautauskulut: Perinnön arvosta vähennetään perinnönjättäjän velat ja hautauskulut.
 3. Määrittele perintöveroluokka: Perinnön saajan sukulaisuussuhde perinnönjättäjään määrittää perintöveroluokan.
 4. Käytä perintöverotaulukkoa: Perintöverotaulukosta löytyy veroprosentti, joka vastaa perintöveroluokkaa ja perinnön arvoa.
 5. Laske perintövero: Perintövero lasketaan kertomalla perinnön arvo veroprosentilla.

Perintöveron maksaminen

Perintövero on maksettava Verohallinnolle viimeistään veroilmoituksen antamispäivänä. Veron voi maksaa kerralla tai enintään neljässä erässä.

Vinkkejä perintöveron minimoimiseen

Perintöveroa voi minimoida monilla eri tavoilla. Seuraavassa on muutamia vinkkejä:

 • Lahjat: Lahjoittaminen voi olla hyvä tapa pienentää perinnön arvoa ja siten myös perintöveroa. Lahjojen verovapaus on kuitenkin rajallinen.
 • Testamentti: Testamentilla voi ohjata perinnön jakautumista ja siten vaikuttaa perintöveroon.
 • Henkivakuutus: Henkivakuutus voi olla hyvä tapa turvata perheen tulevaisuus ja samalla pienentää perintöveroa.

Lisätietoja perintöverosta

Lisätietoja perintöverosta ja sen laskemisesta löydät Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/.

Leave a Reply

Back To Top