Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto jakaa apurahoina runsaat 53 000 euroa suomalais-norjalaisen yhteistyön hyväksi

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto jakaa apurahoina runsaat 53 000 euroa suomalais-norjalaisen yhteistyön hyväksi

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston hallitus on päättänyt apurahojen jakamisesta loppuvuodelle 2022 ja alkuvuodelle 2023. 49 hakijalle jaettiin yhteensä 53 600 euroa. Tämä on 20 000 euroa enemmän kuin rahasto jakoi vuonna 2021.

”Olimme tyytyväisiä saatuamme niin paljon kahdenvälisiä hakemuksia koronavuosien jälkeen. Hakemuksia saapui yhteensä 75 kappaletta maan eri osista, ja ne olivat tasokkaita. Painotimme päätöksissämme konkreettisia kahdenvälisiä yhteyksiä sekä apurahojen vaikuttavuutta suomalais-norjalaisen kulttuurivaihdon kentällä ja kansalaisyhteiskunnassa”, sanoo rahaston Suomen jaoston hallituksen puheenjohtaja Eero Hokkanen.

Lisäksi rahasto jatkaa edelleen merkittävää panostusta uuteen Arctic Lead -johtajuusohjelmaan.

”Arctic Lead on erittäin jännittävä ohjelma nuorille johtajille, joka vahvistaa Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä”, Eero Hokkanen toteaa.

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto myöntää vuosittain apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.

Suomen jaoston hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen sekä hallituksen jäsenet rehtori, toimitusjohtaja Teemu Kokko ja pääsihteeri Tove Ekman.

Rahaston sihteeristö sijaitsee Hanasaaressa. Lue lisää rahastosta: www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/suomalais-norjalainen-kulttuurirahasto

Lähteet: STT / Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Leave a Reply

Back To Top