Vasta 10 % pankeista on automatisoinut täysin riskinhallintansa

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ja ruokakasvatusyritys Venner toteuttavat kolmatta kertaa hyväntekeväisyyskampanjan, jossa vähävaraisille perheille jaetaan terveellisiä raaka-aineita sisältäviä Venner-ruokalaatikoita.

SAS Instituten tekemästä kansainvälisestä tutkimuksesta käy ilmi, että valtaosa pankeista on vielä lähtötelineissä riskienhallinnan automatisoinnin kanssa Kansainvälisistä pankeista vain 16 % on onnistunut automatisoimaan riskienhallintatoimintonsa täysin tai suurelta osin. Haastatelluista pankinjohtajista yli puolet kuitenkin kertoo, että aikovat modernisoida riskienmallinnustaan seuraavan kahden vuoden aikana.

SAS Instituten tutkimuksen mukaan pankeista noin viidennes hyödyntää laajamittaisesti automaatiota riskimallinnuksessaan prosessi- ja järjestelmätasolla. SAS Institute viittaa näihin tutkimuksessaan kärkipankkeina. Tutkimus perustuu yli 300 pankeissa johtotasolla työskentelevän henkilön haastatteluihin 24 eri maassa.

– Kärkiviidennekseen kuuluvia pankkeja yhdistää automaation hyödyntämisen lisäksi skenaariopohjaisten riskianalyysien ja integroidun taseen hallinnan hyödyntäminen. Näiden ansiosta esimerkiksi stressitestausta voidaan nopeuttaa ja sen tarkkuutta parantaa, Saku Niemi SAS Institutelta kertoo.

Kärkiviidennekseen kuuluvissa pankeissa pystytään arvioimaan erilaisten riskien vaikutusta yritysten liiketoimintaympäristöön ja taloudellisiin toimintaedellytyksiin selvästi muita paremmin. 

– Kärkijoukon pankeissa 37 % pitää tuloslaskelmien ja taseiden osumatarkkuutta erittäin korkeana, kun kaikkien vastanneiden kesken samoin kokee vain 14 %. Lisäksi parhaimmistoon kuuluvissa pankeissa 44 % vastaajista ilmoitti, että pystyvät ennakoimaan tasettaan vähintään kolme vuotta eteenpäin. Kaikista vastaajista tähän kykeni vain 19 %, Niemi jatkaa.

Riskienhallinnan modernisointi on Niemen mukaan tärkeää pankeille ja finanssialan toimijoille, koska muun muassa pandemia, sotatilat ja ilmastokriisi asettavat uusia haasteita ennakoinnille. Yhtenäisen tilannekuvan antava riskienhallinta mahdollistaa paremman yhteistyön pankkien, yritysten ja viranomaisten kesken.

Niemen mukaan manuaalisten työvaiheiden karsimisella ja prosessien osien paremmalla yhteensovittamisella voidaan tuottaa aiempaa parempi ja kustannustehokkaampi lopputulos.

– Useamman, älykkäämmän ja korkeasti koulutetun riskianalyytikon palkkaaminen tuskin on kannattava vaihtoehto nykyisillä ylikuumentuneilla työmarkkinoilla suurimmalle osalle yrityksestä, etenkään jos heidän käytettävissään olevat työvälineet ja -tavat eivät nykyisestä parane. Työvoimakustannusten kasvattamisen sijaan menestyksen avain on riskianalyyseihin ja -mallintamiseen käytettävien prosessien ja IT-järjestelmien automaatiossa, Niemi tiivistää.

Riskienhallinnan automatisoinnin hyödyt ulottuvat tutkimuksen mukaan myös liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun. Haastatelluista johtajista 78 % kertoo, että heidän pankkinsa ovat jo integroineet lakisääteisiä stressitestejä osaksi liiketoiminnan suunnittelua. Kärkipankkijoukon ulkopuolella vastaavaan on kyennyt vasta 45 %.

– Lähes 80 % kärkipankkien edustajista kokee, että he saavat konkreettista kilpailuetua automatisoidusta riskienmallinnuksesta, Niemi kertoo.

Tutkimuksen mukaan yhä useampi pankki on herännyt automatisoidun riskienhallinnan etuihin. 54 % vastaajista kertoo, että aikovat uudistaa riskienmallinnustaan seuraavan kahden vuoden aikana.  Erityisesti pankit aikovat satsata pilvipohjaiseen riskienhallintaan (67 %) ja analytiikkatyökaluihin (59 %).

– Riskienhallinnan modernisointi mahdollistaa riskienhallinnan integroinnin kiinteäksi osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa. Sen ansiosta muun muassa ilmaston, terveysindikaattorien ja ulkoisten tapahtumien makrovaikutuksia voidaan seurata ja hallita entistä paremmin.  Kun on näkyvyys, mihin seurauksiin tietyn tapahtumaketjun laukaiseva riski voi mahdollisesti johtaa, on myös kyky tehdä eteenpäin katsovia päätöksiä enemmän tietoon ja vähemmän mutu-tuntumaan perustuen, Niemi toteaa.

Vuonna 2021 tehtyyn tutkimukseen vastasi 300 johtotehtävissä toimivaa pankkialan ammattilaista 24 maassa. Tutkimus tehtiin osittain verkossa ja osittain syvähaastattelujen kautta. Haastatteluissa oli mukana muun muassa suuria, kansainvälisiä pankkijättejä, kuten Wells Fargo, Standard Chartered Bank, RHB Malaysia ja Société Générale.

Lähde: epressi / SAS

One thought on “Vasta 10 % pankeista on automatisoinut täysin riskinhallintansa

Leave a Reply

Back To Top