Kotitalouksien talletuskannan kasvuvauhti hidastunut

Kotitalouksien talletuskannan kasvuvauhti hidastunut

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta oli yli 113 mrd. euroa kesäkuussa 2022 eli reilu 5 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Kesäkuussa 2022 talletuskanta kasvoi lähes 900 milj. euroa. Talletuskannan vuosikasvuvauhti on kuitenkin hidastunut merkittävästi. Kesäkuussa 2022 kasvuvauhti oli 4,8 %, kun se vielä vuosi sitten vastaavana aikana oli yli 7 %. Viimeksi kasvuvauhti oli hitaampaa syyskuussa 2018. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista 92 % oli käyttötileillä. Kesäkuussa käyttötilien keskikorko oli lähes nolla (0,02 %).

Kotitalouksien osake- ja sijoitusrahasto-omistusten arvo laski edelleen kesäkuussa

Vuoden 2021 lopusta kotitalouksien pörssinoteerattujen osakeomistusten arvo on laskenut lähes 12 mrd. euroa. Vastaavana aikana kotitaloudet ovat sijoittaneet nettomääräisesti 1,2 mrd. euroa lisää osakkeisiin. Kesäkuussa 2022 kotitalouksien pörssinoteerattujen osakeomistusten arvo oli 44,6 mrd. euroa. Suurimmillaan osakeomistusten arvo (56,1 mrd. euroa) oli vuoden 2021 elokuussa.

Kotitalouksien sijoitusrahasto-omistusten arvo on laskenut vuoden 2021 lopun huipusta 4,5 mrd. euroa. Omistusten arvo on laskenut pääosin osakerahastojen arvon laskun vuoksi, mutta myös korkorahastojen arvo on laskenut merkittävästi. Lisäksi kotitaloudet tekivät tammi-kesäkuussa 2022 enemmän lunastuksia sijoitusrahastoista kuin uusia merkintöjä. Kesäkuun 2022 lopussa kotitalouksien sijoitusrahasto-omistusten arvo oli 29,8 mrd. euroa. Kotitalouksien rahastosijoituksista suurin osa (39 %) oli osakerahastoissa.

Lähde: Suomen Pankki & STT
Kuva: Suomen Pankki

Leave a Reply

Back To Top