Lapissa korjataan tänä vuonna siltoja noin 3,5 miljoonalla eurolla

Lapissa on 1 361 maantiesiltaa, joista tänä vuonna korjataan kaksi huonokuntoista siltaa ja lisäksi jatketaan yhden sillan peruskorjausta vuodelta 2021. Näiden lisäksi 37 sillalle tehdään pieniä ylläpitokorjauksia, kuten kaiteiden uusimisia ja betonirakenteiden korjaamisia. Siltoja korjataan vuonna 2022 noin 3,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi siltojen tarkastuksiin ja suunnitteluun käytetään noin miljoona euroa.

Kesän 2022 aikana peruskorjaamme Mourusalmen sillan kantatiellä 81 Posiolla. Sillan pintarakenteet uusitaan ja betonipinnoille, kaiteille, laakereille ja liikuntasaumalaitteille tehdään korjaustoimenpiteitä.

Martin sillan peruskorjaus maantiellä 9671 Savukoskella jatkuu viime kesältä ja työt valmistuvat kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Sillan pintarakenteet, reunapalkit ja kaiteet uusitaan ja siltaa levennetään noin puolella metrillä. 

Rovaniemellä Norvasalmen teräsbetoninen holvisilta maantiellä 9523 on korvattu teräsputkisillalla ja silta on jo liikenteen käytössä. Sillan kaiteet uusitaan ja tie siltapaikalle päällystetään kesäkuun aikana.

Lapin siltahankkeiden kilpailutuksessa on vuonna 2022 ollut ongelmana tarjoajien puute ja tarjousten korkea hintataso. Tämän vuoksi neljän sillan peruskorjaus tai uusiminen on jouduttu siirtämään tuleville vuosille.

Valtatiellä 4 Sodankylässä jatkuu viime vuonna käynnistynyt Jeesiöjoen sillan rakentaminen. Hanke toteutetaan Väyläviraston myöntämällä erillisrahoituksella ja rakentamiskustannukset ovat noin 7,1 M€. Uusi silta on tavoitteena saada liikenteen käyttöön vuoden 2022 aikana. Koko hanke valmistuu vuonna 2023.

Valtatiellä 4 Simossa on myös käynnissä Väyläviraston hankkeita, joissa rakennetaan ja uusitaan nykyisiä siltoja. Maantien 924 Ranuantien liittymään rakennetaan eritasoliittymä ja nykyinen alikulkukäytävä uusitaan. Simon keskustan kohdalla valtatietä parannetaan keskikaiteelliseksi ja Simon risteyssilta, alikulkukäytävä sekä Koivuojan silta uusitaan.

Haitta liikenteelle

Siltojen korjaus- ja rakennustyöt ovat vilkkaimmillaan touko–lokakuussa. Tavallisesti ensin korjataan tai uusitaan sillan reunapalkit ja kaiteet, jolloin liikennehaitta on yleensä kohtalaisen pieni. Liikennejärjestelyihin enemmän vaikuttava työvaihe on vesieristeiden ja mahdollisten liikuntasaumalaitteiden uusiminen. Silloin liikenne joudutaan yleensä siirtämään kiertotielle tai toiselle ajokaistalle kaksisuuntaisena, jolloin liikenteellä oleva tila on normaalia kapeampi.

Siltojen tarkastukset

Kaikille maantiesilloille tehdään yleistarkastus 5 vuoden välein. Tarkastuksessa sillan kunto arvioidaan silmämääräisesti rakenneosittain ja tarkastuksen tulokset kirjataan Väyläviraston Taitorakennerekisteriin. Tarkastusten perusteella sillat luokitellaan eri kuntoluokkiin. Vuonna 2022 yleistarkastuksia Lapin alueella tehdään 254 maantiesillalle.

Yleistarkastusten perusteella silloille voidaan tehdä tarkempia erikoistarkastuksia. Erikoistarkastuksessa sillan kunto tutkitaan perusteellisesti mm. erikoismittausten ja porausnäytteiden avulla. Sillan peruskorjausta edeltää aina erikoistarkastus. Vuonna 2022 erikoistarkastuksia Lapin alueella tehdään 11 maantiesillalle.

Suunnittelussa olevat siltahankkeet

Tällä hetkellä suunnittelussa on eri puolella Lappia yhteensä viiden sillan uusiminen tai peruskorjaus. Toteutusajankohta ei ole vielä selvillä.

  • Valtatiellä 4 Tervolassa Vaajoen silta
  • Valtatiellä 21 Ylitorniolla Tengeliönjoen sillat I ja II
  • Maantiellä 921 Torniossa Kaakamojoen silta
  • Maantiellä 928 Tervolassa Tervolan silta
  • Maantiellä 19992 Sallassa Miuluksen silta.

Lähde: STT / Lapin ELY-keskus

Leave a Reply

Back To Top