Kolmasosa vanhemmista ei tasannut perhevapaiden taloudellisia vaikutuksia

Kolmasosa vanhemmista ei tasannut perhevapaiden taloudellisia vaikutuksia

Joka kolmannessa perheessä vanhemmat eivät sopineet perhevapaiden taloudellisten vaikutusten tasaamisesta, selviää Danske Bankin kesäkuussa teettämästä kyselytutkimuksesta. Taloudelliset vaikutukset jakautuvatkin usein epätasa-arvoisesti. Perhevapaiden painottuminen naisille huonontaa osaltaan naisten ansiokehitystä ja tätä kautta pitää yllä naisten heikompaa taloudellista asemaa.

Noin joka kolmannessa perheessä perhevapaiden taloudellisten vaikutusten tasaamisesta ei sovittu yhdessä. Taloudelliset vaikutukset jakautuvat erityisesti naisten mielestä epätasa-arvoisesti. Kun naisista joka neljäs oli sitä mieltä, ettei vapaiden taloudellisia vaikutuksia jaettu tasapuolisesti, miehistä vain joka seitsemäs koki jaon epätasa-arvoiseksi. Tulokset selviävät Danske Bankin kesäkuussa teettämästä Lasikatto lompakossa –kyselytutkimuksesta. 

Danske Bankin henkilöasiakkaista vastaavan johtajan Riikka Laine-Tolosen mukaan naisilla on Suomessa miehiä heikompi taloudellinen asema, joka korostuu erityisesti lapsiperhevaiheessa. Lähes joka kolmas lapsiperheissä elävistä suomalaisnaisista kokee olevansa puolisoaan taloudellisesti heikommassa asemassa.    

“On tehty tutkimuksia, joiden mukaan naisten ansiokehitys koko uran ajalta voi ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen jäädä keskimäärin 20 prosenttia miesten vastaavasta. Lasikatto naisten lompakossa johtaa arjen eriarvoisuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen, mutta taloudellinen epätasa-arvo on myös iso yhteiskunnallinen ongelma.”, Laine-Tolonen sanoo.  

Kohti tasa-arvoisempia perhevapaita  

Tämän kuun alussa tuli voimaan perhevapaauudistus, joka muun muassa pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa ja pyrkii ottamaan huomioon myös monimuotoiset perheet. Uudistus antaa esimerkiksi ensimmäistä kertaa yhtä suuren vanhempainvapaakiintiön molemmille vanhemmille.  

Laine-Tolonen pitää yhteiskunnallisia ja rakenteellisia uudistuksia tarpeellisina. Vaikka perhevapaiden jakamiseen liittyy muitakin kuin taloudellisia näkökulmia, Laine-Tolonen kehottaa sopimaan talousasioista avoimesti, koska tämän päivän päätöksillä on vaikutusta tulevaisuuden taloudelliseen mielenrauhaan.      

”Kyselymme mukaan vain alle kolmasosa perheistä rahoittaa perhevapaita yhteisillä säästöillä. Yksi tapa jakaa kustannuksia on myös esimerkiksi aloittaa yhteinen säästäminen jo hyvissä ajoin ennen perhevapaan pitämistä.”, Laine-Tolonen sanoo. 

Tietoa tutkimuksista 

 Danske Bankin Lasikatto lompakossa -kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää naisten ja miesten taloudellisen tasa-arvon toteutumista. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1518 yli 18 vuotiasta suomalaista ja tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 13.4.–18.4.2022 välisenä aikana. 

 Danske Bank on tehnyt Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksia vuodesta 2018 asti. Vuonna 2021 kyselytutkimukseen vastasi 3030 suomalaista ja kaikissa pohjoismaissa vastaajia oli yhteensä 8065. Aineisto kerättiin Suomessa 13.8.–24.8.2021. 

 Molemmat kyselytutkimukset toteutti Danske Bankille YouGov Finland. 

Lähde: Danske Bank / STT


Muuta luettavaa: Mikä on kryptovaluutta?

Kryptovaluutta on kryptografiaan perustuva digitaalinen virtuaalivaluutta. Kryptovaluuttoja on nykyisin yli 5000 kappaletta, ja uusia syntyy koko ajan. Niistä tunnetuin on vuonna 2008 syntynyt Bitcoin. Bitcoinin lisäksi on olemassa useita satoja erilaisia kryptovaluuttoja, joita yleensä kutsutaan vaihtoehtovaluutoiksi.

Leave a Reply

Back To Top