Tiedot luotoista kootaan rekisteriin − tällainen on positiivinen luottotietorekisteri

positiivinen luottorekisteri

Positiivinen luottotietorekisteri kokoaa yhteen tiedot yksityishenkilöiden luotoista. Rekisteri otetaan käyttöön keväällä 2024. 

Hallitus antoi positiivista luottotietorekisteriä koskevan lakiesityksen eduskunnalle torstaina 24.2. Rekisterin toteuttajaksi esitetään Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä, jossa rekisterin toteutustyö on jo alkanut. Yksityishenkilöille rekisterin käyttöönoton odotetaan tarjoavan uusia mahdollisuuksia hallita paremmin omaa talouttaan.

Parempi kokonaiskuva omista luotoista

Rekisteriin rakennetaan sähköinen asiointipalvelu, josta yksityishenkilö näkee kootusti tiedot omista luotoistaan. Kun henkilöllä on kokonaiskuva luottotilanteestaan, hän voi paremmin arvioida mahdollisuuksiaan ottaa uusia luottoja. Tällä hetkellä kokonaiskuvan muodostaminen on hankalaa, kun tietoja joutuu hakemaan eri luotonantajien palveluista.

Vapaaehtoinen luottokielto ilmaiseksi

Sähköisessä asiointipalvelussa henkilö voi ilmaiseksi asettaa itselleen vapaaehtoisen luottokiellon joko toistaiseksi tai määräajaksi. Vapaaehtoinen luottokielto voi olla hyödyllinen ja henkilön omaksi turvaksi tilanteissa, joissa hän pelkää joutuneensa identiteettivarkauden kohteeksi. Vapaaehtoisen luottokiellon voi poistaa milloin tahansa. Luottokielto ei estä luoton saamista, mutta se on tehokas keino viestiä luotonantajille, että luotonhakijan henkilöllisyys on hyvä tarkistaa erityisen tarkasti.  

Vähentää tarvetta toimittaa tietoja pankille luottoa hakiessa

Yksityishenkilön ei välttämättä tarvitse rekisterin käyttöönoton jälkeen enää kerätä ja toimittaa maksukykyynsä liittyviä tietoja pankille, sillä luotonantaja saa luottotietorekisteriotteelta tiedot tuloista ja luotoista rekisteristä henkilön hakiessa luottoa. Luotonantajalla on kuitenkin jatkossakin mahdollisuus pyytää tositteita hakijalta.

Luotonantajat ilmoittavat tiedot rekisteriin  

Yksityishenkilön ei itse tarvitse ilmoittaa tietoja luotoistaan rekisteriin, vaan ilmoitusvelvollisuus on luotonantajilla eli pankeilla ja luottolaitoksilla. Kun rekisterin käyttö huhtikuussa 2024 käynnistyy, luotonantajat ilmoittavat sinne kaikki kuluttajaluotot. Rekisteriin tulevat siis tiedot esimerkiksi yksityishenkilöille myönnetyistä asunto- ja autolainoista, kulutusluotoista, luottokorteista, opintolainoista ja osamaksurahoituksista. Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin luottojen pääoman suuruuden, niihin liittyvät maksutapahtumat sekä lyhennyksiin liittyvät yli 60 päivän mittaiset maksuviiveet. 

Luottotietorekisteriote luottopäätöksen tueksi − tietojen kysymisestä jää jälki

Luotonantajilla on velvollisuus hakea rekisteristä luottotietorekisteriote silloin, kun yksityishenkilö hakee uutta luottoa tai muutosta olemassa olevan luoton ehtoihin. Luottotietorekisteriotteelta luotonantaja saa tiedot henkilön olemassa olevista luotoista sekä tulorekisteristä saatavat tulotiedot palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Näin luotonantaja pystyy tekemään luottopäätöksen, joka perustuu ajantasaiseen tietoon, ja arvioimaan paremmin henkilön maksukykyä. Rekisterin tietojen käyttö on luotonantajille maksullista. 

Rekisteristä luovutetaan luottojen tietoja vain sellaisille tahoille, joilla lain mukaan on oikeus käyttää niitä eli luottolaitoksille ja tietyille viranomaisille. Sähköisessä asiointipalvelussa henkilö voi tarkistaa, mitkä luotonantajat ovat hänen tietojaan kysyneet ja mihin tarkoitukseen.

Uuden kansallisen rekisterin rakentaminen on yhteistyötä

Verohallinto on alusta asti tehnyt tiivistä yhteistyötä rekisterin käyttäjien kanssa. 
—  Toteutus etenee hyvin. Olemme jo valmistelun alusta asti käyneet aktiivista keskustelua sidosryhmien kanssa ja kartoittaneet heidän tarpeitaan. Tavoitteemme on tehdä rekisteristä sellainen, että se palvelee käyttäjiään mahdollisimman hyvin, kertoo hankejohtaja Virpi Pikkarainen Verohallinnosta.
— Parhaillaan käynnissä on yksityishenkilöiden sähköisen asiointipalvelun käytettävyystestaus, jonka tavoitteena on kartoittaa käyttäjien tarpeita asiointipalvelulle.

Lähde: Positiivinen luottotietorekisteri

One thought on “Tiedot luotoista kootaan rekisteriin − tällainen on positiivinen luottotietorekisteri

Leave a Reply

Back To Top