Neste saa rahoitusta EU:n innovaatiorahastolta kemiallisen kierrätyksen hankkeelle Porvoon jalostamolla

Neste saa rahoitusta EU:n innovaatiorahastolta kemiallisen kierrätyksen hankkeelle Porvoon jalostamolla

EU:n innovaatiorahasto on myöntänyt enintään 135 miljoonan euron rahoituksen Nesteelle hankkeeseen, jolla yhtiö kehittää kemiallisen kierrätyksen kapasiteettia Porvoon jalostamolla. PULSE-hankkeen (Pretreatment and Upgrading of Liquefied Waste Plastic to Scale Up Circular Economy) tavoitteena on ottaa käyttöön Nesteen omia teknologioita nesteytetyn jätemuovin esikäsittelyä ja jalostamista varten ja integroida teknologiat jalostamon toimintaan. PULSE-hankkeen tavoitteena on 400 000 tonnin vuotuinen esikäsittely- ja jalostuskapasiteetti, joka tukee Nesteen tavoitetta käsitellä vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 lähtien. PULSE-hankkeen investointeja arvioiva esiselvitys julkistettiin maaliskuussa 2022. Tavoitteena on saavuttaa valmius tehdä investointipäätös vuoden 2023 aikana, ja hankkeen toteutuksen odotetaan alkavan vaiheittain vuonna 2024.

PULSE-hanke on merkittävä askel jätemuovin kemiallisen kierrätyksen kaupallistamisessa. Sen ansiosta on mahdollista kasvattaa kemiallisen kierrätyksen kapasiteettia ja kuroa umpeen ero käsittelemättömän nesteytetyn jätemuovin laadun ja petrokemian teollisuuden raaka-ainevaatimusten välillä. Kun prosessin mittakaavaa kasvatetaan, kemiallinen kierrätys voi helpottaa muovisaasteen torjumista lisäämällä muovin kierrättämistä ja vähentämällä riippuvuutta neitseellisistä fossiilisista raaka-aineista.

”Olemme innoissamme siitä, että hankkeemme on EU:n innovaatiorahaston valitsemien hankkeiden joukossa”, sanoo Mercedes Alonso, Neste Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja. ”Se on tunnustus, joka kertoo luottamuksesta kemiallisen kierrätyksen parissa tekemäämme työtä kohtaan. Samalla rahoitus korostaa valitsemamme lähestymistavan merkitystä. Kemiallinen kierrätys on merkittävässä roolissa polymeerien ja kemikaalien kiertotalouden edistämisessä.”

EU:n innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista rahoitusohjelmista innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kehittämiseksi. Tänä vuonna rahasto investoi 1,8 miljardia euroa 17 vähähiilistä yhteiskuntaa edistävään hankkeeseen. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen yksittäiset rahoitussopimukset valmistellaan yhdessä rahastoa johtavan Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston (CINEA) kanssa.

Lähde: Neste Oyj

Leave a Reply

Back To Top